Kund

ABF, Mölndal


Uppdrag

-Kurser i vegetarisk matlagning där jag komponerar unika menyer till varje tillfälle samt förbereder diskussionsmaterial till varje måltid.


Uppdrag

-Dataundervisning för seniorer där vi noga går igenom termenologin, mushantering, tangenbordshantering samt filhantering. Stort fokus på praktiska övningar och repetition.


Uppdrag

-Föreläsningsserie med fokus på ekologiska och klimatsmarta produkter samt hälsa där jag introducerade sittande yoga för deltagarna.


Uppdrag

-Teckningsworkshop, Skapande i fokus, med inriktning på hälsa och välbefinnande hos seniorer. Bild & form